Acasa | Taxe Şi Impozite | Codlea | Zonare Fiscala

Zonare fiscala

in Taxe Şi Impozite

Atașată regăsiți anexele nr. 6 și 7 la HCL 115/29.11.2010 privind stabilirea impozitului pe terenul extravilan și intravilan pentru anul 2011.

In continuare este redata anexa nr. 8 la HCL 115/29.11.2010 - Extras din regulamentul local de urbanism.

  1. Rolul regulamentului local de urbanism:

        Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul localitatii.

        Regulamentul local de urbanism ce insoteste Planul urbanistic general expliciteaza si detaileaza prevederile cu caracter de reglementare P.U.G.

        Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si se aproba de catre Consiliul Local al mun. Codlea, in conformitate cu prevederile Legii 50 / 1991.

        Daca prin prevederile unor documentatii de urbanism ( Planuri Urbanistica Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru parti componente ale unei localitati se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic General aprobat pentru aceasta localitate, este necesara modificarea Planului Urbanistic General conform legii.

        Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism si numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat – o si documentatia initiala.

………………………………………………………………………………………

3.Domeniul de aplicare:

3.1 Planul urbanistic general impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri atat in intravilan, cat si in extravilan, in limitele teritoriului administrativ al localitatii, intravilanul este format din suprafete de teren destinate constructiilor si amenajarilor din localitate si a trupurilor extinse in teritoriul administrative.

Din intravilanul orasului Codlea fac parte:

- orasul Codlea                                                 893.00 ha

- statie reglare gaz metan                                      0.50 ha

- S.C. Protan SA                                                    4.85 ha

- Statie epurare Colorom SA                                 3.00 ha

- moara                                                                   0.15 ha

- SC Agroindustriala Barsa SA                           10.00 ha

- Abator Avicola Codlea                                        2.00 ha

- SC Suinprod SA                                                 13.00 ha

- Statie epurare Suinprod SA                                  4.00 ha

- Avicola Codlea                                                 10.00 ha

- Avicola Codlea                                                 10.00 ha

- Ferma                                                                   3.00 ha

- Popasul Caprioara                                                1.00 ha

- Strand Codlea                                                    25.00 ha

- Ferma selectie si reproducere gaini                   27.00 ha

- Vararia “ Marian “                                               3.00 ha

- Ferma Geamana                                                   4.00 ha

- Cabana  ‘Pastrava”                                               0.50 ha

 TOTAL SUPRAFATA INTRAVILAN                1017.00 HA

Nu au fost cuprinse in intravilan cele trei zone cu destinatie speciala – amplasate in teritoriul administrative, ce insumeaza cca. 230.00 ha.

3.2 Intravilanul aprobat conform legii si figurat in plansa de “Reglementari” – A – 03 a Planului Urbanistic General va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996.

 
Fisiere la download
Zonare fiscala Codlea. 2011