Acasa | Taxe Şi Impozite | Predeal | Taxe Si Impozite Locale

Taxe si impozite locale

in Taxe Şi Impozite

Impozitul/ taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se platesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.


Pentru neplata la termenele enunţate la alin. 1 contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Impozitul / Taxa anuală pe clădiri şi pe teren, precum şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Contribuabilii persoane fizice care au obligaţia de a achita integral până la 31 martie impozitele care sunt până la 50 de lei/fiecare, nu vor beneficia de bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie.

Bonificație

 

Impozitul și taxa pe mijloacele de transport aferente anului 2011

in Taxe Şi Impozite
Taxele aferente anului 2011 în orașul Predeal au fost aprobate prin HCL nr. 67 din 26 mai 2010. Informații aferente impozitului și taxei pe mijloacele de...

Vezi detalii

Impozitul și taxa pe teren aferente anului 2011

in Taxe Şi Impozite
Taxele aferente anului 2011 în orașul Predeal au fost aprobate prin HCL nr. 67 din 26 mai 2010. Informații aferente impozitului și taxei pe teren sunt...

Vezi detalii

Impozitul și taxa pe clădiri aferente anului 2011

in Taxe Şi Impozite
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 5% si se...

Vezi detalii

Impozitul pe cladiri 2010

in Taxe Şi Impozite
Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata la cladiri in cazul persoanelor fizice , sunt cele prevazute in Anexa 1. Cota impozitului sau...

Vezi detalii